COMPETITION Vysshaya Liga

Stats Tajikistan Vysshaya Liga

 • soccer ball
  88.73%
  MATCHES OVER 0,5 GOALS
 • soccer ball soccer ball
  66.2%
  MATCHES OVER 1,5 GOALS
 • soccer ball soccer ball
  47.89%
  MATCHES OVER 2,5 GOALS
 • soccer ball
  25.35%
  MATCHES OVER 3,5 GOALS
 • soccer ball
  9.86%
  MATCHES OVER 4,5 GOALS
 • soccer ball soccer ball
  2.55
  AVG. SCORED GOALS

LAST RESULTS

30.06.2024
CSKA Pomir vs Panjsher
Vysshaya Liga
0 - 0
29.06.2024
Eskhata vs Khujand
Vysshaya Liga
0 - 2
29.06.2024
Kuktosh vs Khosilot Farkhor
Vysshaya Liga
0 - 0
28.06.2024
Ravshan vs Barki Tajik
Vysshaya Liga
2 - 1
28.06.2024
Khatlon vs Regar-TadAZ
Vysshaya Liga
1 - 0
26.06.2024
Panjsher vs Istiqlol
Vysshaya Liga
0 - 3
23.06.2024
Ravshan vs Istiqlol
Vysshaya Liga
0 - 1
23.06.2024
Istaravshan vs Regar-TadAZ
Vysshaya Liga
0 - 1
22.06.2024
CSKA Pomir vs Barki Tajik
Vysshaya Liga
3 - 2
22.06.2024
Panjsher vs Eskhata
Vysshaya Liga
0 - 2
22.06.2024
Khatlon vs Khosilot Farkhor
Vysshaya Liga
4 - 2
21.06.2024
Kuktosh vs Khujand
Vysshaya Liga
0 - 3
19.06.2024
Istiqlol vs Barki Tajik
Vysshaya Liga
9 - 1